5 personatges, 5 escultures, 5 històries diferents
i un mateix moment històric:
el bombardeig de Sant Just de l’any 1939.

El refugi de les Escoles és l’obra de tot el poble de Sant Just, veïnat i Ajuntament, que l’any 1938 van construir-lo. La seva rehabilitació i obertura a la ciutadania vol ser testimoni de la resistència de la població civil enfront dels perills de qualsevol guerra.

Comptava amb dues boques d’accés i la seva extensió, de 165 metres, se situa a 8 metres de fondària. Per tal de facilitar-ne la visita s’ha reconstruït l’entrada del pati de les Escoles i s’han refet els trams ensulsiats. El seu exterior s’ha convertit en un espai de memòria amb la presència de murals i escultures al·legòrics als desastre de tota guerra.

Animeu-vos a descobrir-lo! Reserveu-vos un bon dia!