Emprant tècniques dels minaires del poble es va construir un refugi de 165 metres de llarg entre El Grup Escolar Municipal i el Carrer de l’Ateneu.

El refugi té 165 metres de llargària entre les dues boques d’entrada, la primera situada al pati de les Escoles i la segona al carrer de l’Ateneu. El recorregut el configura una única galeria d’un metre d’amplada. Els dos accessos no són rectes sinó en forma de lletra U per evitar els possibles danys causats per les bombes i la metralla. El refugi està construït en terrenys d’argiles i de pissarres. Els pous de registre que permetien l’extracció de terres durant la construcció van ser reutilitzats, degudament assegurats, com a conductes de ventilació.

El tram visitable permet mantenir les condicions òptimes de temperatura i humitat per preservar les galeries subterrànies i frenar el seu deteriorament.

La preservació del refugi recomana la mínima interacció humana per no modificar les condicions de temperatura i humitat. Per aquest motiu el recorregut visitable es limita als 70 primers metres entrant pel pati de les Escoles. Aquest és l’espai que ha estat restaurat i reforçat, reposant amb  voltes de formigó la volta d’argila en aquells punts en  què s’havia derruït. És un espai suficient perquè els visitants puguin observar l’estructura del refugi i imaginar les sensacions i la por que va patir la població santjustenca que van fer-ne ús en circumstàncies  tan  tràgiques.